Microsoft has discontinued support for Internet Explorer, which means it doesn't use modern web technologies, and some pages won't display correctly.
We recommend using Google Chrome for the best viewing experience.

Territories Categories: Estonia

Image - RSA Default Logo

Post-doctoral Fellowship: Translating Memories: The Eastern European Past in the Global Arena, Tallinn University, Estonia

Translating Memories: The Eastern European Past in the Global Arena, funded by the European Research Council (ERC), is being carried out at the School of Humanities, Tallinn University (2020-2024). Principal Investigator (PI) is PhD Eneken Laanes. The project is recruiting two post-doctoral Researchers. Position: Research fellow (post-doctoral fellow) – 2 positions Academic unit: School of Humanities The […]

Garri Raagmaa

RSA on ilmselt dünaamilisimalt arenev regionaaluurijate organisatsioon maailmas, mis on oma liikmetele läbi Regional Studies jt. publikatsioonide, veebi ja arvukate konverentside-seminaride oluliseks erialaseks kohtumiskohaks. Eriti tõhusad on valdkondlikud väiksemad töögrupid, mis korraldavad RSA toetusel seminare, toimetavad kogumikke ja ajakirjade erinumbreid. RSA töös osalemine on kindlasti kasulik ka regionaalvaldkonna praktikutele, kes leiavad sealt enda probleemide lahendamiseks […]

We use cookies to improve your website experience. To learn about our use of cookies and how you can manage your cookie settings, please see our Cookie Policy. By closing this message, you are consenting to our use of cookies.