Microsoft has discontinued support for Internet Explorer, which means it doesn't use modern web technologies, and some pages won't display correctly.
We recommend using Google Chrome for the best viewing experience.

Territories Categories: Estonia

Image - RSA Default Logo

3rd ESP Europe Conference, Tartu, Estonia, 21-24 September 2020

3rd ESP Europe Conference in Estonia, 21-24 September 2020 The Ecosystem Services Partnership (ESP) is pleased to announce that its third ESP Europe Regional conference will take place in Tartu, Estonia 21-24 of September 2020. The Conference theme is “Ecosystem Services, Science, Policy and Practice in the face of Global Changes”. 45 session proposals have […]

Garri Raagmaa

RSA on ilmselt dünaamilisimalt arenev regionaaluurijate organisatsioon maailmas, mis on oma liikmetele läbi Regional Studies jt. publikatsioonide, veebi ja arvukate konverentside-seminaride oluliseks erialaseks kohtumiskohaks. Eriti tõhusad on valdkondlikud väiksemad töögrupid, mis korraldavad RSA toetusel seminare, toimetavad kogumikke ja ajakirjade erinumbreid. RSA töös osalemine on kindlasti kasulik ka regionaalvaldkonna praktikutele, kes leiavad sealt enda probleemide lahendamiseks […]

We use cookies to improve your website experience. To learn about our use of cookies and how you can manage your cookie settings, please see our Cookie Policy. By closing this message, you are consenting to our use of cookies.