Microsoft has discontinued support for Internet Explorer, which means it doesn't use modern web technologies, and some pages won't display correctly.
We recommend using Google Chrome for the best viewing experience.

Territories Categories: Latvia

Cienījamie Reģionālo pētījumu asociācijas (RSA) biedri! Asociācija ir starptautiska organizācija, kuras misija ir reģionālo pētījumu un reģionālās zinātnes attīstība, tāpēc akadēmiskajam personālam un studentiem, valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem, kā arī citiem interesentiem ir iespēja izmantot RSA pētījumus reģionālās politikas un prakses pilnveidošanai. RSA organizētajās ikgadējās pasaules, Eiropas, reģionāla un vietēja mēroga konferencēs, izdotajos informatīvajos […]

We use cookies to improve your website experience. To learn about our use of cookies and how you can manage your cookie settings, please see our Cookie Policy. By closing this message, you are consenting to our use of cookies.