Poland (Section)

Chair

Chair, Professor Maciej Smetkowski

Details

Please click here to access the RSA Poland Section website. 

The Poland Section of the RSA and EUROREG (Centre for European Regional and Local Studies, University of Warsaw) publish "Studia Regionalne i Lokalne" (Regional and Local Studies) a leading Polish quarterly journal in empirical analysis as well as theoretical development in the field of regional and local studies.

For the Studia Regionalne i Lokalne archive click here.

Click here to read the latest issue published.

The RSA Polish section co-organise with EUROREG and UNESCO “Thursday Seminars". The open seminars are held in the Brudziński Hall (Kazimierzowski Palace at the central campus of the University of Warsaw) from 10.00 to 12.00. Language of seminars is mostly Polish.

Seminars in summer semester 2017/2018

2018-02-22: Dr Marcin Gerwin, Uniwersytet Gdański. Panel obywatelski jako sposób na sprawnie funkcjonującą demokrację. 

2018-03-01: Dr hab. Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński. Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. 

2018-03-08: Dr Krzysztof Janc, Uniwersytet Wrocławski. Geografia Internetu. 

2018-03-15: Prof. Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju. 

2018-03-22: Dr Anna Sosnowska-Jordanovska, Uniwersytet Warszawski. Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na początku XXI wieku. 

2018-04-05: Dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk. Obszary problemowe wyzwaniem polityki rozwoju Polski. 

2018-04-12: Dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski. Media społecznościowe - nowa sfera publiczna czy narzędzie manipulacji i pogłębiania podziałów politycznych? 

2018-04-19: Dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych na rozwój społeczno-gospodarczy. 

2018-04-26: Artur Celiński, Res Publica Nowa. Miejskie polityki kulturalne. 

2018-05-10: Prof. James Scott, Uniwersytet Wschodniej Finlandii. Urban Cultural Change – Rethinking Europeanisation from a Central European Perspective. 

2018-05-17: Dr Emilia Modranka, Uniwersytet Łódzki. Wpływ polityki spójności na realną konwergencję wewnątrzregionalną w Polsce w latach 2007-2013. 

2018-05-24: Dr Mikołaj Lewicki, Uniwersytet Warszawski. Społeczne wymiary kredytu hipotecznego. 

2018-06-07: Dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, Uniwersytet Warszawski:. Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów. 

 

 

Please note: The Poland Section is a limited agent for the Regional Studies Association but without any authority to incur financial liability for that Association.

Events

All content copyright © Regional Studies Association 2017. Registered charity number 1084165.