Chair

Maciej Smętkowski, Assistant Professor, University of Warsaw, Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG)

Email: msmetkowski@uw.edu.pl

                   

The Board of the RSA Poland Section

Dr Maciej Smętkowski – Chair

Dr Agnieszka Olechnicka – Secretaty

Dr Dorota Celińska-Janowicz – Treasurer

Dr Mirosław Grochowski – Member

Prof. Andrzej Miszczuk – Member

Dr Adam Płoszaj – Member

The Revisionary Commission

Prof. Grzegorz Gorzelak

Prof. Bohdan Jałowiecki

Prof. Roman Szul

 

Details

Please click here to access the RSA Poland Section website.

The Poland Section of the RSA and EUROREG (Centre for European Regional and Local Studies, University of Warsaw) publish “Studia Regionalne i Lokalne” (Regional and Local Studies) a leading Polish quarterly journal in empirical analysis as well as theoretical development in the field of regional and local studies.

For the Studia Regionalne i Lokalne archive click here.

Click here to read the latest issue published.

 

Summer Seminars

The RSA Polish section co-organise with EUROREG and UNESCO “Thursday Seminars“. The open seminars are held in the Brudziński Hall (Kazimierzowski Palace at the central campus of the University of Warsaw) from 10.00 to 12.00. Language of seminars is mostly Polish.

Seminars in Summer semester 2018/2019

Program seminariów w semestrze letni 2018/2019

2019-05-09

Dr Emilia Kiecko. Miasto przyszłości w wizjach i prognozach polskich architektów w latach 60. i 70. 

2019-05-16

Dr hab. Grzegorz Micek. Rzecz o względności pojęcia bliskości i jego zastosowaniach w badaniach przestrzennych. 

2019-05-23

Prof. Paweł Churski, dr Barbara Konecka-Szydłowska, dr Robert Perdał, dr Tomasz Herodowicz.Nowe wyzwania polityki regionalnej. 

2019-05-30

Pan Marek Przeor. Czy Europa wygra wyścig innowacyjny? Spojrzenie z Komisji Europejskiej. 

2019-06-06

Prof. Waldemar Kuligowski, dr Agata Stanisz. Ruchome modernizacje – antropologia infrastruktury drogowej. 

 

 

Please note: The Poland Section is a limited agent for the Regional Studies Association but without any authority to incur financial liability for that Association.

Events

No events coming up.