Hilal Erkuş-Öztürk

Turkey

Hilal Erkuş-Öztürk

Associate Professor, Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Değerli Bölgesel Çalışmalar Derneği Üyeleri,

Bölgesel Çalışmalar Derneğinin (RSA) Türkiye elçisi olarak, derneğin Türkiye’deki bilimsel aktivitelerini yaymayı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan bölgesel çalışmalar üzerine uzmanlaşan akademisyenleri ve araştırmacıları biraraya getirerek bilimsel çalışma ortaklılarını geliştirmeyi ve böylelikle ülkemizde yapılan bölgesel çalışmaların uluslararası ve güncel niteliğinin arttırılmasını amaçlamaktayım. Bölgesel Çalışmalar Derneği (RSA), uluslararası işbirliği geliştirerek alanda yüksek standartta teorik gelişmeleri, ampirik analizleri ve politika tartışmalarını geliştirmeyi hedeflemiş, çalışmaları farklı ülkeler ve bölgeler düzeyinde değerlendirerek kentsel, kırsal ve kent bölge gibi farklı mekan kavrayışlarında yapılan çalışmaları ele alan bir kuruluş olup; alanda yapılan çalışmaları diğer üyelere tanıtma, bilgiyi paylaşma ve geliştirme olanağı sunmaktadır. Türkiye’de kentsel ve bölgesel kalkınma, ekonomik kalkınma ve büyüme, farklı alanlar ve bu alanların yönetişimi, bu alanlarda ortaya çıkan eşitsizlik problemleri, Bölgesel Çalışmalar Derneği’nin Türkiye’de düzenlediği çalışmalar, bilimsel toplantılar ve işbirliği fırsatları ile ilgileniyor, bilgi edinmek, katılmak ve işbirliği yapmak istiyorsanız, benimle iletişime geçebilirsiniz.


Saygı ve sevgilerimle,

Hilal Erkuş-Öztürk

Contact details

Address:

Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs, 07058 Antalya, Turkey

Related documents

All content copyright © Regional Studies Association 2017. Registered charity number 1084165.