Elita Jermolajeva

Latvia

Elita Jermolajeva

Doctor of Economics, Associate Professor, Vice-Rector for Research of Daugavpils University

Cienījamie Reģionālo pētījumu asociācijas (RSA) biedri!

Asociācija ir starptautiska organizācija, kuras misija ir reģionālo pētījumu un reģionālās zinātnes attīstība, tāpēc akadēmiskajam personālam un studentiem, valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem, kā arī citiem interesentiem ir iespēja izmantot RSA pētījumus reģionālās politikas un prakses pilnveidošanai. RSA organizētajās ikgadējās pasaules, Eiropas, reģionāla un vietēja mēroga konferencēs, izdotajos informatīvajos biļetenos un žurnālos varam iepazīties gan ar jaunākajām teorētiskajām atziņām un praktisko pieredzi pasaulē, diskutēt ar pasaulē atzītiem zinātniekiem un praktiķiem, gan arī iepazīstināt ar reģionālo jautājumu risinājumiem Latvijā. 

Contact details

Address:

Daugavpils University, Vienības street 13 - 219, Daugavpils LV - 5401, Latvia

Related documents

All content copyright © Regional Studies Association 2017. Registered charity number 1084165.