Danica Šantić

Serbia

Danica Šantić

Assistant Professor, University of Belgrade, Serbia

Poštovani,

Čast mi je da Vam kao ambasador Srbije u Asocijaciji regionalnih studija (Regional Studies Association - RSA) poželim dobrodošlicu. Članovi RSA su predstavnici naučne i stručne javnosti iz gotovo svih delova sveta, a najbrojniji su ekonomisti, geografi, prostorni planeri, sociolozi, politikolozi i drugi, što ukazuje na neophodnost multidisciplinarnog pristupa u oblasti regionalnih istraživanja Cilj asocijacije je da obezbedi najviši nivo razvoja teorije, empirijske analize, kao i javnih rasprava o politikama koje su važne na sub-regionalnom, ali i nacionalnom i globalnom nivou. Časopisi, od kojih izdvajamo Reginal Studies, Regions, Regional Insights, Spatial Economic Analysis, Territory, Politics, Governance, uz monografije, tematske konferencije i seminare ukazuju na važnu ulogu RSA u kreiranju i diseminaciji prednosti regionalnih studija i nauke uopšte. S toga je članstvo u ovoj organizaciji, pre svega mladih naučnika i stručnjaka, veoma važno kako zbog ličnog usavršavanje, tako i zbog kreiranja dinamičnog i aktivnog okruženja, sa ciljem pomeranja granice nauke i prakse. Stoga Vas pozivam da uzmete aktivno učešće u radu asocijacije, kako u Srbiji, tako i na globalnom nivou. Za sva pitanja, komentare i sugestije ne oklevajte da me kontaktirate.

Srdačno,

Danica Šantić

Contact details

Address:

University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/3 11000 Belgrade, Serbia

All content copyright © Regional Studies Association 2017. Registered charity number 1084165.